Wie we zijn

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

De leden van de Adviesraad zijn betrokken inwoners die kennis hebben van of affiniteit hebben met het sociaal domein. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Zij denken vanuit het algemeen belang en vertalen hun gezamenlijke deskundigheid in een gevraagd of ongevraagd advies aan de gemeente. 
De Adviesraad bestaat uit maximaal 12 leden en een onafhankelijk voorzitter. De secretariaatswerkzaamheden worden ook onafhankelijk uitgevoerd. Doe voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen de regiegroep van de Adviesraad. Momenteel bestaat de Adviesraad uit de volgende Woudenbergers:

Alie van Vliet, voozitter

"Sinds juni 2017 ben ik lid van de Adviesraad. Als orthopedagoog heb ik ervaring met mensen met een verstandelijke beperking. Als vrijwilliger zit ik in een centrale cliëntenraad van een GGZ-instelling. Mijn ervaring wil ik graag delen in de ASD en inbrengen in de te geven adviezen."

Jeanine Schaling (secretaris)


"Ik ben sinds september 2010 lid van de toenmalige Adviesraad Wmo met als expertise vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en mantelzorg. Vanaf oktober 2012 ben ik secretaris van de Adviesraad. Ik ben lid geworden van de Adviesraad vanuit mijn betrokkenheid bij mijn woon- en leefomgeving."

Adriaan Bos (penningmeester)


"Ik ben jarenlang maatschappelijk werker geweest en daarna docent en leidinggevende aan de Academies Sociale Studies (opleiding maatschappelijk werk) aan de Christelijke Hogeschool Ede.  Ik vind het belangrijk dat de inwoners van Woudenberg betrokken zijn bij elkaar en met elkaar de samenleving inhoud  en vorm geven."   

Gert Bergacker


"Sinds 1 augustus 2016 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Vanuit mijn brede onderwijservaring wil ik graag meedenken en adviseren bij onderwerpen die op het bordje van de adviesraad terecht komen. Momenteel ben ik voorzitter College van Bestuur van het Driestar College in Gouda."

Gerry Thiescheffer

"Vanaf 1969 ben ik werkzaam geweest in de verpleging zowel in ziekenhuizen als in de wijkverpleging. Mijn laatste functie als verpleegkundige was op de dialyseafdeling in het Meander Medisch Centrum. In de periode als verpleegkundige heb ik veel met chronische zieken te maken gehad. Vanuit deze ervaring kan ik een positieve bijdrage leveren op het gebied van met name maatschappelijke ondersteuning in de Adviesraad Sociaal Domein, waar ik sinds 1 augustus lid van ben."

Marian Smit


"Ik ben het achtste lid van de Adviesraad. Ik heb tot 2015 gewerkt op de afdeling Quality Assurance van een bedrijf in medische hulpmiddelen. Ik ben actief geweest als lid van de cliëntenraad en de centrale cliëntenraad van een zorginstelling in Zeist. Vanuit deze ervaringen en mijn sociale interesse hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de Adviesraad."

​Wordt u misschien ons achtste lid? Kijk snel bij onze vacatures!  

Uw inbreng is belangrijk!
Met onze adviezen willen wij eraan bijdragen dat elke burger in Woudenberg mee kan doen. Heeft u vragen of suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn, laat het ons weten. U kunt uw inbreng sturen door op onderstaande button te drukken.
Stuur uw inbreng of vraag
Wij geven advies aan de gemeente namens inwoners van Woudenberg
en zijn betrokken, deskundig en onafhankelijk.