Wat we doen

Wat we doen als Adviesraad

Als Adviesraad zijn we bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van B&W over onderwerpen betreffende het sociaal domein. We mogen niet adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele cliënten.
Uw inbreng is belangrijk!
Met onze adviezen willen wij eraan bijdragen dat elke burger in Woudenberg mee kan doen. Heeft u vragen of suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn, laat het ons weten. U kunt uw inbreng sturen door op onderstaande button te drukken.
Stuur uw inbreng of vraag
Wij geven advies aan de gemeente namens inwoners van Woudenberg
en zijn betrokken, deskundig en onafhankelijk.