Verslagen

(Jaar)verslagen van de Adviesraad

Lees hier het Jaarverslag 2018, en het Jaarverslag 2017

Verslagen van de vergaderingen kunt u per mail opvragen bij het secretariaat: info@adviesraadsociaaldomeinwoudenberg.nl ‚Äč
Uw inbreng is belangrijk!
Met onze adviezen willen wij eraan bijdragen dat elke burger in Woudenberg mee kan doen. Heeft u vragen of suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn, laat het ons weten. U kunt uw inbreng sturen door op onderstaande button te drukken.
Stuur uw inbreng of vraag
Wij geven advies aan de gemeente namens inwoners van Woudenberg
en zijn betrokken, deskundig en onafhankelijk.