Vacatures

Vacatures: we zoeken nieuwe leden!

De gemeente heeft veel nieuwe taken gekregen op het gebied van het sociaal domein. Vanaf 1 januari 2015 voert de gemeente de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugd- en de Participatiewet uit. Voor al deze wetten is er één samenhangend beleid. Doel is om ervoor te zorgen dat iedereen in de samenleving zo lang mogelijk zelfstandig mee kan doen.

Om te zorgen dat het beleid van de gemeente aansluit bij de praktijk, is de Adviesraad Wmo Woudenberg per 1 januari 2016 veranderd naar een Adviesraad Sociaal Domein. Wij zijn een onafhankelijke adviesorgaan van de gemeente Woudenberg. Wij denken met de gemeente mee over de uitvoering en het vormgeven van beleid. We signaleren knelpunten die de inwoners van Woudenberg ervaren bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en brengen die onder de aandacht.

Wij zoeken nieuwe leden die onze Adviesraad Sociaal Domein komen versterken vanuit hun ervaring of kennis op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning, de jeugd- of en de participatiewet.

Wat vragen wij?

  • U bent in staat om actief een bijdrage te leveren aan het schrijven van adviezen op beleidsnotities en verordeningen.
  • U bent maximaal aanwezig bij vergaderingen (6 vergaderingen per jaar).
  • U bent in staat om in groepen (samen) te werken en daaraan actief deel te nemen.
  • U beschikt over een voor de lokale samenleving relevant netwerk en weet dat wanneer dat wenselijk is ook in te zetten voor de adviesraad.

Interesse?

Uw belangstelling kunt u door middel van een brief en CV mailen aan info@adviesraadsociaaldomeinwoudenberg.nl ter attentie van mw. J. Schaling. Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de Adviesraad, de heer G.A. de Vor; 06-20 41 89 23 of bij de secretaris, mw. J. Schaling; 033-286 33 73. Heeft u zelf geen belangstelling voor deze functie maar kent u iemand die u geschikt acht en mogelijk belangstelling heeft, breng deze advertentie dan onder zijn of haar aandacht!
Uw inbreng is belangrijk!
Met onze adviezen willen wij eraan bijdragen dat elke burger in Woudenberg mee kan doen. Heeft u vragen of suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn, laat het ons weten. U kunt uw inbreng sturen door op onderstaande button te drukken.
Stuur uw inbreng of vraag
Wij geven advies aan de gemeente namens inwoners van Woudenberg
en zijn betrokken, deskundig en onafhankelijk.