Wat we doen en wie we zijn

Wij geven advies

Per 1 januari 2016 is de Adviesraad Wmo Woudenberg getransformeerd naar de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. In 2015 hebben de gemeenten nieuwe beleidsvelden erbij gekregen waardoor deze transformatie nodig was. Het sociaal domein bestaat uit beleidsvelden die voortvloeien uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De Adviesraad heeft een huishoudelijk reglement waarin de vorm en de werkwijze van de raad is beschreven.
Uw inbreng is belangrijk!
Met onze adviezen willen wij eraan bijdragen dat elke burger in Woudenberg mee kan doen. Heeft u vragen of suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn, laat het ons weten. U kunt uw inbreng sturen door op onderstaande button te drukken.
Stuur uw inbreng of vraag
Wij geven advies aan de gemeente namens inwoners van Woudenberg
en zijn betrokken, deskundig en onafhankelijk.